Добро пожаловать! / Vítejte!

Добро пожаловать на сайт Белорусской Коменды Рыцарского ордена св. Константина и Елены!

На главной странице сайта будут выходить последние новости, комментарии и статьи.
В секциях О нас, Кодекс, Геральдика и др., Вы можете узнать больше о истории Ордена и о актуальных событиях.

От имени Белорусской Коменды, желаем Вам успешного и благополучного дня!Vítejte na webu Běloruské Komendy Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny!

Na hlavní stránce webu budou postupně publikovány poslední novinky, komentáře a články.
V sekcích O nás, Kodex, Heraldika aj. si můžete dozvědět více o historii Řádu i o aktuálních událostech.

(Vzhledem k tomu, že web je určen primárně pro běloruskou komunitu, jsou některé články ponechány pouze v jazyce běloruském nebo ruském, u jiných článků je český text uveden vespod.)

Jménem Běloruské Komendy Vám přejeme úspěšný a zdárný den!