Праздники

Почётные праздники ордена


23 апреля
- великомученик Георгий Победоносец
- всех святых православных в стране Чешской
- торжества Пресвятой Богородицы

7 мая
- память появления св. Креста в Иерусалиме

21 мая
- св. апостолы праведные Константин и Елена

28 мая
- св. Клары

14 сентября
- Повышение св. Креста (праздник храма)

8 ноября
- Хор Архангела МихаилаSvátky řádu


23. dubna
- velkomuč. Jiří Vítězný
- všech svatých pravoslavných v zemi České
- všechny svátky Přesvaté Bohorodice

7. května
- památka zjevení sv. Kříže v Jeruzalémě

21. května
- sv. ap. rovní Konstantin  a Helena

28. května
- sv. Clári

14. září
- Povýšení sv. Kříže

8. listopadu
- Sbor archanděla Michaela